2 Απριλίου 2011

Το Άλλοθι

Μερικές φορές πιάνω τα δάχτυλά μου να ψιθυρίζουν μεταξύ τους.
Σαν τους ζητώ το λόγο ρίχνουν το φταίξιμο το ένα στο άλλο.
Ξέρω τί αναρωτιούνται με τόση μυστικοπάθεια:
γιατί δε γράφω για τα φοβερά όνειρά μου
Και τώρα που σκορπάω αυτές τις αράδες στο χαρτί και εξομολογούμαι για σένα πατέρα, τρέμω για το βράδυ που θα έρθει. Άκουσα τα δάχτυλά μου να λένε πως θα σε σκοτώσουν, πως θα φωνάξουν όλους τους τρανούς μου φόβους και θα σου φάνε το μυαλό οι λέξεις.
Μερικές φορές πιάνω τους δολοφόνους να ψιθυρίζουν μεταξύ τους.
Σαν τους ζητώ το λόγο ρίχνουν το φταίξιμο ο ένας στον άλλο.
Ξέρω τί αναρωτιούνται με τόση μυστικοπάθεια:
γιατί έγραψα για τα φοβερά όνειρά μου


Κωνσταντίνος Πλακώνας, Ψυχοραγίσματα και Λέξεις σε Άτακτη Σειρά