22 Ιανουαρίου 2016

Είμαι Νεκρός

Είμαι νεκρός επειδή μου λείπει η επιθυμία,
μου λείπει η επιθυμία επειδή νομίζω ότι κατέχω, 
νομίζω ότι κατέχω επειδή δεν προσπαθώ να δώσω.
Προσπαθώντας να δώσεις, βλέπεις ότι δεν έχεις τίποτε. 
Βλέποντας ότι δεν έχεις τίποτε, 
προσπαθείς να δώσεις κάτι από τον εαυτό σου.
Προσπαθώντας να δώσεις κάτι από τον εαυτό σου, 
βλέπεις ότι δεν είσαι τίποτε. 
Βλέποντας ότι δεν είσαι τίποτε, επιθυμείς να γίνεις.
Επιθυμώντας να γίνεις, αρχίζεις να ζεις.


Ρενέ Ντομάλ, Αποστολή στο Όρος Ανάλογο